Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na:

„Systematyczną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
artykułów spożywczych i środków czystości w 2019 roku"

Postępowanie obejmuje cztery części:

Część 1: Dostawa materiałów biurowych w 2019 roku;

Część 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych w 2019 roku;

Część 3: Dostawa artykułów spożywczych w 2019 roku;

Część 4: Dostawa środków czystości w 2019 roku.

Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2018 godz. 14.00

Kryterium oceny ofert: zaoferowana cena 100%

Okres realizacji umowy: 2019 rok, sukcesywnie, na podstawie zamówień cząstkowych.

Wadium nie jest wymagane.

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1A - Zestawienie materiałów biurowych

Załącznik nr 1B - Zestawienie materiałów eksploatacyjnych - poprawiony

Załącznik nr 1C - Zestawienie artykułów spożywczych

Załącznik nr 1D - Zestawienie środków czystości

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o flocie pojazdów

Wzór umowy - Dostawa materiałów biurowych

Wzór umowy  - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Wzór umowy - Dostawa artykułów spożywczych

Wzór umowy  - Dostawa środków czystości


 Informujemy, że w wyniku ww. postępowania przetargowego zostały wybrane następujące oferty:
- Część 1: dostawa materiałów biurowych: firma ADOS Wiesław Mićko z siedzibą w Gdańsku,
- Część 2: dostawa materiałów eksploatacyjnych: firma ADOS Wiesław Mićko z siedzibą w Gdańsku,
- Część 3: dostawa artykułów spożywczych: firma ADOS Wiesław Mićko z siedzibą w Gdańsku,
- Część 4: dostawa środków czystości: firma F.H.U. ARKAN Wojciech Wasylewicz z siedzibą w Gdańsku