Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu ofertowego na:

„Wykonanie, dostawę i montaż zunifikowanego stanowiska do badań pędników swobodnych
dla Ośrodka Hydromechaniki Okrętu Centrum Techniki Okrętowej S.A. - II edycja"

Termin składania ofert upływa dnia 03 października 2018 godz. 12.00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Kryterium oceny ofert: 90% - cena, 10% - ilość wykonanych konstrukcji.

Wadium: brak

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
(Dokumentacja techniczna dostępna na płycie CD w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej lub na prośbę oferenta poprzez pocztę elektroniczną;
zgłoszenie prośby: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Formularz warunków umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych konstrukcji

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 6 - Dodatkowe wymagania Zamawiającego


W związku z ogłoszonym postępowaniem jak wyżej, w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły dwie, ważne oferty od następujących firm:
- ROTOR Maria Ciesiółka z siedzibą w Gdyni,
- SERVICE II LITT-STAL z siedzibą w Pomlewie.

Mając na względzie kryterium oceny, do dalszego procedowania została przekazana oferta firmy ROTOR Maria Ciesiółka.