Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu ofertowego na:

„Modernizację i wymianę elementów oświetlenia terenu Centrum Techniki Okrętowej S.A. przy ul. Szczecińskiej 65"

Termin składania ofert upływa dnia 05 października 2018 godz. 12.00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Kryterium oceny ofert: 100% - cena.

Wadium: brak

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Dokumentacja techniczno-projektowa udostępniana jest na życzenie oferenta. Prośbę proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W związku z ogłoszonym postępowaniem jak wyżej, w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło sześć, ważnych oferty od następujących firm:
- PPUH ELEKTROMET Piotr Olejarczyk z siedzibą w Gronowie Górnym,
- Zakład Remontowy SEWIT Józef Dmochowski z siedzibą w Gdyni,
- ENERGOPROJEKT Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Gdańsku,
- Zakład Usługowy ELEKTRUS Mariusz Musiał z siedzibą w Swarożynie,
- Firma Usługowo-Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz z siedzibą w Luzinie,
- ACS ELEctro Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Mając na względzie kryterium oceny, do dalszego procedowania została przekazana oferta firmy Usługowo-Produkcyjnej PROTEL Tomasz Kopacz.