Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie, dostawę i montaż podnośnika dla Ośrodka Hydromechaniki Okrętu Centrum Techniki Okrętowej S.A."

Termin składania ofert upływa dnia 28 czerwca 2018 godz. 14.00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Kryterium oceny ofert: 90% - cena, 10% - ilość wykonanych konstrukcji.

Wadium: brak

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
(Dokumentacja techniczna dostępna na płycie CD w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej lub na prośbę oferenta poprzez pocztę elektroniczną; zgłoszenie prośby: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Formularz warunków umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych konstrukcji

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 6 - Dodatkowe wymagania Zamawiającego