Podstawowe wyposażenie Laboratorium stanowią:

- maksymalne przyspieszenie: 2000 m/s2,
- maksymalna masa badanego obiektu: 1000 kg,
-
czas trwania impulsu: 4-10 m/s.

 

Laboratorium wykonuje akredytowane usługi w zakresie drgań i udarów mechanicznych na zgodność z normami:

1. obronnymi: NO-06-A107:2005, NO-20-A500-5:2008
2. europejskimi: PN-EN 60068-2-6:2008, PN-EN 60068-2-27:2009,
                           PN-EN 60068-2-64:2008,PN-EN 60068-2-67:2008.