W strukturze organizacyjnej Spółki wyróżnia się następujące zakłady:

1. Zakład Badawczo-Rozwojowy, adres: ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, będący wydzielonym pod względem majątkowym i finansowym oddziałem sporządzającym samodzielne sprawozdanie finansowe;

2. Zakład Projektowo-Technologiczny, ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk.

Zakłady nadzorowane są w zakresie:

- rozwoju oferowanych produktów i usług przez Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

- realizacji budżetu i efektów ekonomiczno-finansowych przez Dyrektora ds. ekonomicznych - Głównego Księgowego