Uprzejmie informujemy, że zakres usług CTO S.A. został rozszerzony o akredytowane pomiary drgań, udarów i wstrząsów sejsmicznych.

Zapraszamy do wykonania badań w zakresie drgań i udarów mechanicznych na zgodność z normami: europejskimi: PN-EN 60068-2-6:2008, PN-EN 60068-2-27:2009, PN-EN 60068-2-64:2008, PN-EN 60068-2-67:2008 oraz obronnymi: NO-06-A107:2005, NO-20-A500-5:2008