Miło nam Państwa poinformować, że od 7 lutego 2017 roku Ośrodek Certyfikacji Wyrobów uzyskał jako pierwszy w Polsce akredytację do wykonywania procesów weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Mowa tutaj o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Zapoznaj się z zakresem akredytacji
i skontaktuj się z nami:tel. 58 307 45 28 lub certyfikacja(at)cto.gda.pl