head
WYPOSAŻENIE LABORATORIUM  OFF–SHOREWYPOSAŻENIE LABORATORIUM  OFF–SHORE
page path

Wyposażenie specjalistycznego Laboratorium Off-shore w Gdańsku w urzadzenia badawcze do prowadzenia hydrodynamicznych i aerodynamicznych badań modelowychCentrum Techniki Okrętowej S.A. w dniu 03 grudnia 2012 roku podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wyposażenie specjalistycznego Laboratorium Off-shore w Gdańsku w urzadzenia badawcze do prowadzenia hydrodynamicznych i aerodynamicznych badań modelowych” z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., w ramach RPO WP 2007-20013, Oś Priorytetowa 1-Rozwój i Innowacje w MŚP, Działanie 1.5 "Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych", Poddziałanie 1.5.1 "Infrastruktura dla rozwoju Firm Innowacyjnych". Projekt zakończy się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie specjalistycznego Laboratorium Off-shore w urządzenia badawcze do prowadzenia hydrodynamicznych i aerodynamicznych badań modelowych obiektów off-shore, tj. jednostek górnictwa morskiego, w tym: obiektów półzanurzalnych, platform samopodnośnych, pływających magazynów i przetwórni (FPSO), platform TLP, platform SPAR i innych obiektów głębokozanurzalnych. Laboratorium zlokalizowane jest w Gdańsku-Oliwie, przy ulicy Szczecińskiej, stanowiąc integralną częścią kompleksu dużej infrastruktury badawczej CTO S.A. Inwestycja obejmuje następujące działania:

  1. Zakup i uruchomienie wysoko-specjalistycznego urządzenia do wytwarzania fal symulujących warunki oceaniczne wraz z układem biernych urządzeń wygaszania fal odbitych.

  2. Zakup i uruchomienie stanowiska badawczego do badań posadowionych na dnie morskim obiektów off-shore (wieże wiertnicze posadowione na dnie akwenu oraz instalacje hydrotechniczne, które są połączone z dnem lub innymi konstrukcjami w sposób sztywny). Głównym elementem stanowiska jest obrotnica do pozycjonowania modelu posadowionego względem głębokości posadowienia i kierunku nadbiegającej fali.

  3. Zakup i uruchomienie stanowiska badawczego do badań zakotwiczonych obiektów off-shore (platformy i statki wiertnicze, boje, statki obsługi platform wiertniczych itp. – Obiekty te charakteryzują się tym, że są połączone z podłożem lub innymi konstrukcjami poprzez różne układy lin i łańcuchów). Głównym elementem stanowiska jest obrotnica do pozycjonowania modelu zakotwiczonego względem kierunku nabiegającej fali.

  4. Zakup i uruchomienie symulatora oddziaływania wiatru na część nadwodną konstrukcji off-shore.

  5. Zakup i uruchomienie systemu pomiarowego do nieinwazyjnej rejestracji ruchów modelu wraz z zestawem przyrządów pomiarowych, tj. dynamometrów.

  6. Modernizacja urządzenia badawczego, tj. tunelu aerodynamicznego niskiej prędkości, polegająca na modyfikacji układu napędowego oraz konstrukcji komory pomiarowej w taki sposób, aby umożliwić badania większych modeli obiektów off-shore.

  7. Zakup i uruchomienie centrum obróbczego wyposażonego w dedykowane oprogramowanie CAM, służące do budowy modeli obiektów typu off-shore w skali modelowej, charakteryzujących się złożoną konstrukcją i wysoką precyzją wykonania. Głównym elementem centrum obróbczego jest 5-osiowa obrabiarka o konstrukcji bramowej z belką oraz z głowicą obrotową do obróbki materiałów lekkich.

  8. Zakup i uruchomienie systemu do komputerowego wspomagania modelowania 3D obiektów off-shore oraz do wykonywania numerycznej analizy hydro- i aerodynamicznej.

Ww. nowoczesne stanowiska Laboratorium Off-shore charakteryzują się neutralnym oddziaływaniem na środowisko. Ponadto, będą one przyjazne użytkownikowi dzięki zastosowaniu w pełni skomputeryzowanego sterowania procesem badawczym oraz wyposażeniu w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową i rejestrującą.

AKTUALNOŚCI

[2017-02-15]

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów CTO S.A. jako pierwszy w Polsce przeprowadza proces weryfikacji stałości właściwości użytkowych według nowych przepisów

[więcej]

[2016-09-08]

Tradycyjnie w pierwszy piątek września odbył się Grill Pomiarowy organizowany przez Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych CTO S.A.

[więcej]

[2016-08-08]

Akredytowane Laboratorium Wibroakustyczne

Centrum Techniki Okrętowej S.A. uzyskało akredytację na badania z obszaru drgań i udarów.

[więcej]

[2016-08-02]

Niecodzienne badanie w Laboratorium Wibroakustycznym

W dniu 1 sierpnia br. w Laboratorium Wibroakustycznym CTO S.A. odbyło się badanie foteli...

[więcej]

[2016-07-29]

Wywiad z Prezesem Zarządu CTO S.A.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu ze Zbigniewem Karpińskim - prezesem Zarządu CTO S.A., który...

[więcej]

© Centrum Techniki Okrętowej S.A. 2003-2016