head
Kontaktkontakt
page path

 

Centrum Techniki Okrętowej S.A.
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

NIP: 583 026 99 81
NIP EU: PL 5830269981
REGON: 000030596

Kapitał zakładowy: 15 500 000,00 PLN
Kapitał wpłacony: 15 500 000,00 PLN

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000201647

 

PUNKT INFORMACYJNY:
Dział Organizacji i Marketingu
tel.: +48 58 307 46 97
e-mail: marketing(at)cto.gda.pl

 

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
tel.: +48 58 301 00 42
e-mail: dn(at)cto.gda.pl

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością
tel.: +48 58 307 42 14
e-mail: research(at)cto.gda.pl

Ośrodek Hydromechaniki Okrętu
tel.: +48 58 556 11 25
e-mail: modbas(at)cto.gda.pl

Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych
tel.: +48 58 511 62 28
e-mail: rs(at)cto.gda.pl

Zakład Projektowo-Technologiczny      
tel.: +48 58 511 62 42
e-mail: zt(at)cto.gda.pl

Główny Księgowy
Dział Finansowo - Księgowy
tel.: +48 58 301 32 91
e-mail: df(at)cto.gda.pl

Dział Administracji
tel.: +48 58 307 44 44
e-mail: za(at)cto.gda.pl

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
tel.: +48 58 307 45 28
e-mail: certyfikacja(at)cto.gda.pl

© Centrum Techniki Okrętowej S.A. 2003-2016