head
ProjektProjekt
page path

Rodzaj Kontraktu: Projekt badawczy małej-średniej skali (Small or medium-scale focused research Project) 

Skrót Projektu: ECO-REFITEC

Call ID: FP7-SST-2010-RTD-1

Początek Projektu: 2011-01-01

Koniec Projektu: 2013-12-31

Kod: Zrównoważony Transport Powierzchniowy (Sustainable Surface Transport (SST)) Wzmocnienie Konkurencyjności (Strengthening Competitiveness SST.2010.5.1-1)

Rodzaj Kontraktu: Projekt badawczy małej-średniej skali (Small or medium-scale focused research Project)

Projekt badawczy ECO-REFITEC - "Eko-innowacyjne technologie i procesy dla przemysłu stoczniowego opracowane przy udziale europejskich stoczni remontowych" ma na celu poprawę konkurencyjności stoczni europejskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze budowy, remontów i recyklingu statków.

Projekt będzie wspierał stocznie remontowe i operatorów statków w wykonywaniu przebudów i remontów istniejącej floty poprzez rozwój technologii, opracowanie procesów, dobór materiałów, produktów i narzędzi wspomagających procesy modernizacji, a także ocenę kosztów wpływu cyklu życia statku na środowisko naturalne.


Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego.

Pobierz ulotkę (2,5 MB)

© Centrum Techniki Okrętowej S.A. 2003-2016