head
BUDOWA LABORATORIUM OGNIOWEGOBUDOWA LABORATORIUM OGNIOWEGO
page path

BUDOWA LABORATORIUM OGNIOWEGO DO BADAŃ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WIELKOGABARYTOWYCH, PIONOWYCH I POZIOMYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKUCentrum Techniki Okrętowej S.A. w dniu 19 lutego 2010 podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. ”Budowa Laboratorium Ogniowego do badań odporności ogniowej wielkogabarytowych, pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych zlokalizowanego w Gdańsku” z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., w ramach RPO WP 2007-20013, Oś Priorytetowa 1-Rozwój i Innowacje w MŚP, Działanie 1.5 „Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych”, Poddziałanie 1.5.1 „Infrastruktura dla rozwoju Firm Innowacyjnych”. Realizacja projektu przypada na okres: 01/04/2009 - 30/06/2012.

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie laboratorium ogniowego do prowadzenia badan: odporności ogniowej i dymoszczelności obiektów wielkogabarytowych, pionowych i poziomych elementów konstrukcji lądowych i morskich, elementów konstrukcji pojazdów oraz materiałów. Laboratorium zlokalizowane będzie w Gdańsku przy ul. Szczecińskiej stanowiąc integralna cześć kompleksu urządzeń badawczych CTO S.A.

Inwestycja obejmuje budowę:

  1. Budynku laboratorium o powierzchni ok. 928 m2, mieszczącego urządzenia i stanowiska badawcze wraz ze stanowiskami do przygotowania, montażu i demontażu wyrobów badanych, wyposażonego w urządzenia do transportu badanych elementów oraz we wszystkie niezbędne instalacje.
  2. Stanowiska badawczego do badan odporności ogniowej pionowych elementów konstrukcyjnych (drzwi, okien, ścian, przejść instalacyjnych), którego głównym elementem jest specjalistyczny piec umożliwiający badania obiektów o wymiarach 3m x 3m. Modułowa konstrukcja stanowiska umożliwi jego dostosowanie do badania obiektów o większej wysokości.
  3. Stanowiska badawczego do badań odporności ogniowej poziomych elementów konstrukcyjnych (sufitów, pokładów, podłóg, klap p-poż, kanałów i szybów instalacyjnych, sejfów). Głównym elementem stanowiska będzie specjalistyczny piec poziomy. Konstrukcja pieca dzięki zastosowaniu przegrody dzielącej i mobilnej ściany umożliwi badania elementów konstrukcyjnych poziomych o długości 4m i wysokości 3m.
  4. Stanowiska badawczego do badan dymoszczelności. Głównym elementem stanowiska będzie komora o wymiarach 3m x 3m x 1,5m umożliwiająca badania przenikania dymu w temperaturze otoczenia lub 200 C. Komora ogrzewana będzie elektrycznie.
  5. Pomieszczeń laboratoryjnych, w których zainstalowane zostaną stanowiska do badan ogniowych materiałów.

Stanowiska do badan ogniowych zapewniać będą ekspozycje wyrobów na oddziaływania termiczne w temperaturze do 1200 C realizowane wg różnych, programowanych i kontrolowanych krzywych nagrzewania. Sterowanie przebiegiem badania odbywać się będzie ze zintegrowanej sterowni. Stanowiska do badań ogniowych będą neutralne dla środowiska dzięki zastosowaniu ogrzewania ekologicznego paliwem – gazem ziemnym i wyposażone w instalację oczyszczania gazów spalin. Laboratorium będzie przyjazne użytkownikowi dzięki zastosowaniu komputerowego sterowania procesem badawczym oraz automatycznej aparatury kontrolno-pomiarowej.

O prowadzonych pracach będziemy informowali w miarę ich postępu i zaawansowania.

AKTUALNOŚCI

[2017-02-15]

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów CTO S.A. jako pierwszy w Polsce przeprowadza proces weryfikacji stałości właściwości użytkowych według nowych przepisów

[więcej]

[2016-09-08]

Tradycyjnie w pierwszy piątek września odbył się Grill Pomiarowy organizowany przez Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych CTO S.A.

[więcej]

[2016-08-08]

Akredytowane Laboratorium Wibroakustyczne

Centrum Techniki Okrętowej S.A. uzyskało akredytację na badania z obszaru drgań i udarów.

[więcej]

[2016-08-02]

Niecodzienne badanie w Laboratorium Wibroakustycznym

W dniu 1 sierpnia br. w Laboratorium Wibroakustycznym CTO S.A. odbyło się badanie foteli...

[więcej]

[2016-07-29]

Wywiad z Prezesem Zarządu CTO S.A.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu ze Zbigniewem Karpińskim - prezesem Zarządu CTO S.A., który...

[więcej]

© Centrum Techniki Okrętowej S.A. 2003-2016