head
UsługiServices
page path
NazwaKarty kat.Ośrodek
Analizy doboru elastycznego posadowienia maszyn
 RK
Analizy MES wytrzymałości ogólnej konstrukcji i urządzeń (analizy termiczne, wytrzymałości zmęczeniowej) z uwzględnieniem zginania, skręcania, ścierania
 RK
Analizy opływu kadłuba statku z uwzględnieniem swobodnej powierzchni, rozkładu ciśnienia oraz linii prądu na powierzchni kadłuba, układu falowego i pola prędkości w kręgu śruby
RH
Analizy pracy śruby napędowej w niejednorodnym polu prędkości
RH
Badania chłonności wody żywic i laminatów
RS
Badania ciepła spalania
 RS
Badania dymotwórczości materiałów i toksyczności produktów spalania
 RS
Badania i ocena wpływu gruntu czasowej ochrony na jakość złączy spawanych
 RS
Badania korozji międzykrystalicznej
RS
Badania modelowe statków żaglowych
RH
Badania modelowe wodowania bocznego statku
 RH
Badania modelowe wodowania wzdłużnego statku
RH
Badania na potrzeby uznania spawaczy i technologii spawania
 RS
Badania niepalności i zapalności materiałów
 RS
Badania obiektów typu offshore
RH
Badania odporności chemicznej laminatów
RS
Badania odporności na kruche pękanie oraz odporności na starzenie
 RS
Badania odporności ogniowej konstrukcji okrętowych, budowlanych i sejfów
 RS
Badania procesów korozyjnych i odporności korozyjnej materiałów
 RS
Badania szybkości rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni
 RS
Badania terenowe zmierzające do ograniczenia emisji hałasu z tras komunikacyjnych
 RK
Badania twardości i przewodnictwa cieplnego materiałów
RS
Badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej
RS
Badania właściwości technologicznych odpadów i odcieków ze składowisk odpadów
RS
Badania zapalności tworzyw sztucznych
 RS
Dobór powłok i technologii malowania
 RS
Doradztwo techniczne w zakresie doboru materiałów pod względem własności mechanicznych i odporności korozyjnej
 RS
Doradztwo techniczne w zakresie doboru materiałów współpracujących w środowiskach agresywnych
 RS
Doradztwo techniczne w zakresie mechaniki konstrukcji, drgań i akustyki przy formułowaniu kontraktów
RK
Ekspertyzy w zakresie oceny stanu konstrukcji i wyrobów metalowych
 RS
Krótko- i długoterminowe prognozy dotyczące zachowania się statku na fali
RH
Metalografia makro- i mikroskopowa optyczna z jakościową i ilościową oceną składników strukturalnych
 RS
Obliczenia odpowiedzi dynamicznej konstrukcji
 RK
Ocena ryzyka wprowadzania organizmów obcych do wód wg wymagań IMO
RS
Okresowe pomiary hałasu środowiskowego dla lotnisk, dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urządzeń portowych i stoczniowych
 RK
Optymalizacje ciężarowo-kosztowe konstrukcji
 RK
Pobór i badania wód balastowych
RS
Polaryzacyjne i impedancyjne badania procesów korozji
 RS
Pomiary ciśnień i pomiary siły na napędach przemysłowych
 RK
Pomiary drgań lokalnych i generalnych konstrukcji lądowych
 RK
Pomiary drgań strefowych, lokalnych i globalnych konstrukcji kadłuba i nadbudówki statku
  RK
Pomiary drgań układów napędowych
  RK
Pomiary gładkości kadłuba statku
 RS
Pomiary hałasów pomieszczeń mieszkalnych i miejsc pracy oraz hałasu emitowanego przez maszyny i urządzenia
 RK
Pomiary mocy mikrofalowej
 RK
Pomiary mocy na wałach napędowych
 RK
Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego
 RK
Pomiary odporności urządzeń energetycznych na drgania sejsmiczne
  RK
Pomiary oświetlenia
 RK
Pomiary prędkości i manewrowości statku
 RK
Pomiary uciągu na palu
 RK
Prognozy hałasu w fazie projektowania w oparciu o program AutoSea2
 RK
Prognozy maksymalnych przechyłów statku, minimalnego spalania, zalecenia dotyczące sposobów i kolejności mocowania kontenerów w zależności od wytyczonej trasy statku
RI
Prognozy osiągów statku na fali przy różnych stanach morza
RH
Prognozy osiągów statku na wodzie spokojnej, głębokiej lub płytkiej
RH
Prognozy wymuszeń na kadłubie i wale od pracujących pędników
RH
Prognozy właściwości manewrowych statku
RH
Prognozy właściwości morskich statków i innych konstrukcji pływających
RH
Prognozy własności kawitacyjnych pędników
RH
Program wsparcia projektowania jachtów motorowych
 RH
Programy do predykcji najkrótszej bądź najszybszej trasy statku z uwzględnieniem wielkości i typu statku, stanu załadowania, położenia środka ciężkości, aktualnej i przewidywanej pogody
RI
Projektowanie bloków zasilania paliwem
 ZT
Projektowanie kształtu kadłuba zoptymalizowanego pod kątem funkcji statku w oparciu o nowoczesne narzędzia projektowe (NAPA, MAXSURF)
RH
Projektowanie napędów
 ZT
Projektowanie pędników śrubowych z uwzględnieniem kawitacji i wymuszeń
RH
Projektowanie pokryw lukowych i zamknięć otworów
 ZT
Projektowanie siłowni oraz systemów instalacji siłownianych oraz ogólnookrętowych
 ZT
Projektowanie statków i obiektów pływających
 ZT
Projektowanie systemów załadunku i mocowania kontenerów na statkach typu Ro-Ro
 ZT
Projektowanie tłumików akustycznych instalacji wydechowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
RK
Projektowanie urządzeń kotwicznych, cumowniczych oraz holowniczych
 ZT
Projektowanie urządzeń oceanotechnicznych
 ZT
Projektowanie urządzeń off-shore
 ZT
Projektowanie urządzeń sterowych
 ZT
Projektowanie zbiorników stabilizujących
RH
Projekty i wdrożenia sieci komputerowych
RI
Propozycje redukcji hałasów istniejących, prace konsultingowe w zakresie rozwiązywania problemów z dziedziny hałasów w miejscach pracy oraz emitowanych przez maszyny i urządzenia
 RK
Przygotowanie systemów opartych o technologie zarządzania bazami danych
RI
Statyczne i dynamiczne analizy konstrukcji
 RK
Strategiczne mapy akustyczne aglomeracji miejskich, dzielnic oraz terenów zagrożonych hałasem, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/49/EC
 RK
Utworzenie i uruchomienie biura projektowania statków i standaryzacji okrętowej
 ZT
Wykonywanie dokumentacji kadłubowej i traserskiej w programie NUPAS-CADMATIC Hull
 ZT
Wykonywanie dokumentacji remontowej statków wszelkich typów wraz z nadzorem konstrukcyjnym
ZT
Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych łożysk poprzecznych i wzdłużnych
   RK
Własności przeciwkorozyjne i przeciwporostowe powłok malarskich
 RS
AKTUALNOŚCI

[2017-02-15]

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów CTO S.A. jako pierwszy w Polsce przeprowadza proces weryfikacji stałości właściwości użytkowych według nowych przepisów

[więcej]

[2016-09-08]

Tradycyjnie w pierwszy piątek września odbył się Grill Pomiarowy organizowany przez Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych CTO S.A.

[więcej]

[2016-08-08]

Akredytowane Laboratorium Wibroakustyczne

Centrum Techniki Okrętowej S.A. uzyskało akredytację na badania z obszaru drgań i udarów.

[więcej]

[2016-08-02]

Niecodzienne badanie w Laboratorium Wibroakustycznym

W dniu 1 sierpnia br. w Laboratorium Wibroakustycznym CTO S.A. odbyło się badanie foteli...

[więcej]

[2016-07-29]

Wywiad z Prezesem Zarządu CTO S.A.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu ze Zbigniewem Karpińskim - prezesem Zarządu CTO S.A., który...

[więcej]

© Centrum Techniki Okrętowej S.A. 2003-2016