head
AktualnośćNews
page path
2017-03-14 12:32 Wiek: 11 days

Przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni biurowych


Centrum Techniki Okrętowej S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku "Zieleniak" w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1,  o łącznej powierzchni 6 955 m2 oraz pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 686 m2

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za 1m2 powierzchni biurowej wynosi 54,00 zł, a powierzchni magazynowej 12,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela pani Lilia Baartmans w budynku "Zieleniak" w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1, pokój 311 w godzinach od 8 00 do 15 00 , tel. 58 307 44 44, e-mail: Lilia.Baartmans(at)cto.gda.pl

Oferty, zawierające cenę z wyszczególnieniem podatku VAT, specyfikację pomieszczeń oraz okres najmu, należy składać w siedzibie Spółki Centrum Techniki Okrętowej S.A. ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk w Kancelarii Głównej pokój 003 na parterze lub przesłać listem poleconym w terminie do 27.03.2017 r. Koperta z ofertą powinna zostać oznaczona napisem „PRZETARG POMIESZCZENIA”.

Centrum Techniki Okrętowej S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia i odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Do pobrania: Warunki przetargu

 

 


© Centrum Techniki Okrętowej S.A. 2003-2016